Władysław Kawecki

DZIAŁANIA OD JAKICH ZACZNĘ PRACĘ JAKO RADNY:
  • Opieka nad seniorami. Utworzenie dziennego domu seniora wraz z terapią zajęciową w godzinach 6:00 do 20:00.
  • Dopracowanie ścieżek rowerowych otaczających miasto i okolice.
  • Wymiana i rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego m.in. ul.Bocznej od ul. A. Brody za ekranami i Pasiecznej.
  • Budowa chodnika na ulicy Brody powyżej obwodnicy.
  • Rozwiązanie kwestii niebezpiecznego skrzyżowania przy Biedronce.

 

O Władysławie

Muzyka, sport i konkretne działania. Od 1968 roku jestem nauczycielem muzyki. Założyłem wiślański klubu seniora „Radość”. Jako człowiek z dużym doświadczeniem jestem przekonany, że moje umiejętności będą bardzo przydatne w działaniu Rady Miasta. Proponuję konkretne rozwiązania dla dzielnicy. Przede wszystkim  wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego, oraz rozbudowa w ciągu ulic Bocznej, Pasiecznej. Dalsze inwestycje kanalizacyjne powyżej drogi krajowej DW941. Potrzebna jest nowa nawierzchnia m.in. na ulicy Pięknej czy Wantuły. Chciałbym także mieć wpływ na rozbudowę miejskich ścieżek rowerowych. Wypożyczalnie miejskich rowerów publicznych – to jest myśl! Oczywiście pomysł stworzenia Miejskiej Rady Seniora – jako ciała doradczego – uważam za priorytet. Tak samo jak, mądrze przemyślaną komunikację miejską.