Witold-Kozub

DZIAŁANIA OD JAKICH ZACZNĘ PRACĘ JAKO RADNY:
  • Budowa chodnika na ulicy Skoczowskiej od „Sparu” do „Gazdówki”.
  • Większa dbałość o miejsca rekreacji, zwłaszcza o wały wiślane.
  • Powinien powstać co najmniej jeden placów zabaw dla dzieci, a także miejsce rekreacji np. siłownia zewnętrzna, z ławeczkami, oświetleniem, gdzie mogłoby koncentrować się życie towarzyskie okolicy.

O Wicie

Ustroń stać na to, aby był przyjazny zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Przyjazny czyli taki, aby każdy czuł się jak w domu. Miasto powinno posiadać sprawną, niskoemisyjną komunikację publiczną (mini-autobusy hybrydowe), która rozwiązałaby problem dojazdów dzieci do szkół, przemieszczania się osób starszych po mieście, czy w końcu połączyłoby zakątki miasta. Poprawy wymaga także infrastruktura drogowa, ale przede wszystkim chodniki i ścieżki dla rowerów. Te, które istnieją powinny zostać wyremontowane (ciąg przy ul. Skoczowskiej). Dostęp do nowych technologii na terenie miasta powinien być powszechny. Nie chodzi już tylko o hot-spoty, ale także o sposób komunikacji z urzędem miasta za pomocą np. aplikacji komórkowej. Stawiam także na poprawę jakości powietrza – walkę ze smogiem. Ustroniacy i ich rodziny nie powinni dusić się we własnej, małej ojczyźnie.