Relacja ze spotkania

Relacja ze spotkania z Adrianą Kwapisz-Pietrzyk w Prażakówce

1. Omówienie programu

Budżet

Bezpieczeństwo

Inwestycje i modernizacje

Zdrowie

Nowoczesny Ustroń

2. Prezentacja kandydatki na burmistrza i radnych.

Powitanie

Beata Niewiadomska

Łukasz Jawor

Władyslaw Kawecki

Jolanta Hazuka

Rafał Barański

Szymon

Klaudia

3. Pytania od publiczności