Plan dla miasta

Burmistrz i Rada Miasta w służbie Mieszkańcom

MIASTO USTROŃ – w służbie mieszkańcom oraz atrakcyjne uzdrowisko dla turystów.

Zobowiążemy się, iż zarówno Burmistrz jak i Rada Miasta Ustroń będą działali w pełni jawnie i zgodnie z wolą mieszkańców. Postulat będziemy realizowali poprzez: bieżące informowanie mieszkańców o podjętych przez Burmistrza działaniach, umożliwienie mieszkańcom dostępu do informacji o pracach nie tylko Rady Miasta, ale także wszystkich komisji działających w ramach Rady. Dodatkowo stworzymy zakładkę pn. “pytania do burmistrza” na stronie internetowej miasta, stworzymy możliwość zadawania pytań przez portale społecznościowe takie jak Twitter i Facebook.