Piotr Roman

DZIAŁANIA OD JAKICH ZACZNĘ PRACĘ JAKO RADNY:
  • Skanalizowanie ulic: Leśnej, Bernadka, Krzywaniec, Przetnica, Nowociny, Górnej, Kamieniec, Mokrej i Spokojnej.
  • Budowa chodników i oświetlenia ulicznego.
  • Stworzenie kompleksu sportowego przy SP 5.
  • Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłóż rzeki Wisły z myślą o mieszkańcach.

O Piotrze

Chcę, aby w końcu Lipowiec przestał być zapominany, tak jak miało to miejsce przez lata. Myślę, że w końcu coś w tej kwestii się zmienia, chociażby przez działalność Stowarzyszenia Lipowiec, którego jestem członkiem. Szkubaczki, wspólne smażenie jajecznicy, czy Andrzejki – to tylko trzy z wielu imprez i spotkań współtworzonych przez nas. Moja dzielnica potrzebuje przede wszystkim rewitalizacji i przebudowy dróg i chodników. Poprawienia oświetlenia oraz dokończenia kanalizacji przy ulicach Leśnej, Bernadka, Krzywaniec, Przetnica, Nowociny, Górnej, Kamieniec, Mokrej i Spokojnej. Uregulowany zostać powinien nasz lipowski potok. Chciałbym także wpłynąć na rozbudowę kompleksu sportowego przy SP 5.