Paweł Sztefek

DZIAŁANIA OD JAKICH ZACZNĘ PRACĘ JAKO RADNY:
  • Przebudowa skrzyżowania przy Biedronce (bezpieczne przejście dla pieszych).
  • Szersza współpraca na linii urząd miasta – spółdzielnia.
  • Remont boiska i stworzenie strefy wypoczynku oraz zabawy.
  • Rozwiązanie kwestii brakujących miejsc parkingowych.

O Pawle

Od urodzenia mieszkam na Manhatanie. Na co dzień pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nierodzimiu. Mówią, że dałem się poznać jako człowiek doskonale współpracujący w grupie – przez lata broniłem bramki w Kuźni Ustroń. W mojej opinii zmiany wymaga podejście do osiedla Manhatan. Powinno być ono traktowane jako dzielnica miasta. Dla mnie kwestią priorytetową jest przebudowa skrzyżowania „obwodnicy” miasta z ulicą Andrzeja Brody (przy Biedronce). Powstać powinno bezpieczne przejście dla pieszych. Propozycją będą światła, kładka czy tzw. inteligentne przejście. Zdaniem mieszkańców z którymi rozmawiam, dobrym rozwiązaniem byłoby postawienie progu zwalniającego przy zjeździe z obwodnicy. Wyznaczenie strefy i ustawienie widocznych znaków drogowych ograniczających prędkość do 40 km/h. Oprócz powyższego, stworzona powinna być strefa wypoczynku i zabawy dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców osiedla oraz rewitalizacja boiska piłkarskiego na Manhatanie.