Jolanta Hazuka

DZIAŁANIA OD JAKICH ZACZNĘ PRACĘ JAKO RADNA:
  • Przebudowa ulicy Bładnickiej (zgodnie z wykonanym już projektem).
  • Wykonanie kanalizacji na całej dzielnicy.
  • Budowa brakujących chodników i oświetlenia ulicznego.
  • Przebudowa boiska sportowego.
  • Bieżące rozwiązywanie problemów Mieszkańców.

O Jolancie

Mam nadzieję, że dałam się już poznać mieszkańcom jako skuteczny samorządowiec. Dzięki także moim staraniom stworzono, m.in.: projekt przebudowy ulicy Bładnickiej, budowę chodnika na ulicy Lipowskiej, koncepcję przebudowy boiska sportowego. A to tylko trzy przykłady! Aktywnie uczestniczę w życiu swojej dzielnicy. Jestem do dyspozycji nie tylko podczas dyżurów Zarządu Osiedla, ale także każdorazowo gdy się spotykam z Wami drodzy Mieszkańcy w sklepie, czy na spacerze, również telefonicznie – mój numer telefonu dostępny jest w gablocie osiedlowej i na stronie internetowej.