Iza Judasz

DZIAŁANIA OD JAKICH ZACZNĘ PRACĘ JAKO RADNA:
  • Przebudowa kładki na potoku Młynówka w okolicy ulicy Strażackiej.
  • Zagospodarowanie terenu w pobliżu MDK Prażakówka.
  • Wybudowanie „grillowego atrium” na Osiedlu 700 – lecia TBS Ustroń.
  • Kontynuacja zaprojektowanych remontów ulic, w tym ulicy Fabrycznej.

O Izie

Od lat jestem zaangażowana w sprawy lokalnej społeczności. Jestem zaznajomiona z potrzebami mieszkańców w sferze życia społecznego i zawodowego. Chciałabym, aby Ustroń był uzdrowiskiem nie tylko dla kuracjuszy, turystów, ale także dla mieszkańców. Stąd, m.in. nasz pomysł na małe tężnie solankowe w parkach. Chciałabym zagospodarować teren przy Prażakówce. Ważną lokalną inwestycją z pewnością jest potrzeba przebudowy kładki na potoku Młynówka, w okolicy ulicy Strażackiej, czy poszerzenie chodnika na odcinku od sklepu papierniczego do drukarni na ulicy Ogrodowej. Ponadto bezpieczne dojście do szkoły a także remont nawierzchni drogi rowerowej przy ulicy Daszyńskiego. Chciałabym także, aby miasto postawiło „grillowe atrium” na Osiedlu 700 – lecia TBS Ustroń.