Beata Niewiadomska

DZIAŁANIA OD JAKICH ZACZNĘ PRACĘ JAKO RADNA:
  • Remont ul. Lipowej i ul. Bażantów ( w tym budowa chodników).
  • Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
  • Przebudowa skrzyżowania ul. Akacjowej z ul. Katowicką w celu poprawy bezpieczeństwa.
  • Budowa chodnika na ul. Akacjowej.
  • Poprawa oświetlenia ulic (zamiana na ledowe).
  • Rozwiązanie problemu smogu.

O Beacie

W dzielnicy, w której mieszkam potrzebujemy – w mojej opinii – przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa. Mam tu na myśli konkretne rozwiązania na skrzyżowaniu ul. Akacjowej z ul. Katowicką. Samochód nie może być ważniejszy niż dziecko zmierzające do szkoły. Budowa chodników w ciągu ulic Lipowej i Akacjowej to podstawa poprawy bezpieczeństwa na Poniwcu. Chciałabym także, aby nadal rozbudowywana była sieć kanalizacyjna. W mieście jednym z największych problemów – przynajmniej w sezonie zimowym – jest smog. Musimy zacząć działać. Nie tylko rozmawiać. Działać. Musimy przystąpić do programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste Powietrze”.