Artur Robert Steczkiewicz

DZIAŁANIA OD JAKICH ZACZNĘ PRACĘ JAKO RADNY:
  • Poprawa infrastruktury drogowej; nowoczesne oświetlenie ulic; rozwiązanie problemu parkowania na ulicy Sanatoryjnej i Nadrzecznej oraz dalsza przebudowa ul. Źródlanej.
  • Stworzenie miejsc integracji mieszkańców.
  • Modernizacja traktu spacerowego wzdłuż rzeki Wisły od mostu na ul. Grażyńskiego do ul. Źródlanej.
  • Odtworzenie połączenia pieszego ul. Nadrzecznej z ul. Sanatoryjną.

O Arturze Robercie

Od 8 lat działam społecznie w klubie sportowym Kuźnia Ustroń odpowiadając za kwestie organizacyjne – w międzyczasie klub zanotował dwa awanse – z A Klasy do IV Ligi. Jednocześnie jestem twórcą i właścicielem największego portalu piłkarskiego w regionie „beskidzkapilka.pl”. Prowadzę działalność gospodarczą związaną z branżą IT od 2010 roku. Jestem mieszkańcem dzielnicy Zawodzie od urodzenia. Od kilku lat zauważam w niej brak inwestycji miejskich, co prowadzi do coraz gorszego stanu infrastruktury między, innymi drogowej. Moim celem w nadchodzącej kadencji jest jej poprawa, z naciskiem na ul. Nadrzeczną, ul. Źródlaną oraz ul. Skalica. Dodatkowym celem jest również budowa miejsc, w których integrować mogą się mieszkańcy dzielnicy jak skwery, place zabaw czy siłownie zewnętrzne i co najważniejsze tężnia solankowa.